تبلیغات
یاحسین مضلوم

یاحسین مضلوم
قالب وبلاگ
نویسندگان
نظر سنجی
ایااشعاراین وبلاگ موردپسندشماقرارگرفته است؟صفحات جانبی
  خدایاپیکرم اتش گرفته

دل غم پرورم اتش گرفه

شهادت نامه راباخون نوشتم

ولیکن دفترم اتش گرفته

خودم دیدم کنارقتلگاهم

که قلب مادرم اتش گرفته

خودم دیدم کنارنهرعلقم

لب اب اورم اتش گرفته

خودم دیدم که ازتیرسه شعبه

گلوی اصغرم اتش گرفته

خودم دیدم که سکینه دادمیزند

که عمه چادرم اتش گرفته

الاای زینب خواهرم کج